Chci se stát členem

Vyplňte předregistraci a dokumenty ke stažení pod formulářem.
V případě kolektivu, vyplňte rovnou kolektivní smlouvu

Členství ve Svazu plážových sportů z.s.

V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/079 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR Nařízení“) zapsaný spolek Svaz plážových sportů z.s., Gabinova 864/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ: 22714448, L 24709 vedená u Městského soudu v Praze provádí novou registraci svých členů tak, aby veškeré osobní údaje, jež jsou členy takto poskytnuty byly chráněny a zpracovávány v souladu s GDPR Nařízením.

Veškeré potřebné informace jsou dostupné na přihlášce do zapsaných spolků Svazu plážových sportů z.s. nejpozději počínaje dnem použití GDPR Nařízení (tj. ode dne 25. května 2018) taktéž na veřejně přístupné internetové stránce beach-arena.cz/clenove

Novela zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění účinném od 31. 7. 2019 vyžaduje za účelem identifikace fyzické osoby evidované u sportovní organizace uvádění rodného čísla. Z tohoto důvodu jsme nuceni nově požadovat pro evidenci členské základny i rodné číslo sportujících dětí a mládeže ve Svazu plážových sportů z.s. V případě odmítnutí uvedení rodného čísla Vašeho dítěte nemůžeme nadále poskytovat cenově zvýhodněnou úhradu členských příspěvků.

Předregistrace se provádí vyplněním nové přihlášky.

Pokud subjekt v rámci předregistrace své osobní údaje neposkytne, může to mít za následek omezení práv plynoucích z členství ve spolcích Svazu plážových sportů z.s., zejména co do práva používání členských výhod.

Dokumenty ke stažení

podepsané odešlete e-mailem na info@beach-arena.cz

Pokud jste jednotlivec, vyplňte přihlášku za člena + souhlas

Pokud jste kolektiv (více členů) vyplňte kolektivní smlouvu + souhlas
(připojte tabulku s jmény, příjmeními a rodnými čísly členů kolektivu)

 

Provozní řád beach-arena.cz

Stanovy Svaz plážových sportů z.s.

Size: XS SM MD LG XL