Chci se stát členem

Vyplňte předregistraci a dokumenty ke stažení pod formulářem. V případě kolektivu, vyplňte rovnou kolektivní smlouvu.

 
   

  Pokud jste jednotlivec, vyplňte přihlášku za člena + souhlas. Pokud jste kolektiv (více členů) vyplňte kolektivní smlouvu + souhlas (připojte tabulku se jmény, příjmeními a rodnými čísly členů kolektivu).

  Podepsané dokumenty odešlete e-mailem na info@beach-arena.cz.

  Dokumenty ke stažení

  Přihláška - Člen

  Stáhnout

  Přihláška - Kolektivní smlouva

  Stáhnout

  Provozní řád

  Stáhnout

  Stanovy Svazu plážových sportů z.s.

  Stáhnout

  Využití sportoviště

  Využití sportoviště v beach-arena.cz

  Beach – velké hřiště (40 x 30 m) • beach – malé hřiště (25 x 16 m) • beach – hřiště v kleci (15 x 10 m)
  fotbalový park • teqball – 1 stůl • petanque – 2 dráhy.

   

  Zaplacením členských příspěvků získáváte slevu na sportoviště, kterou získáte v rezervačním systému. Zde je jednorázové přihlášení (můžete využít vlastní registraci nebo se přihlásit přes svůj profil na facebooku nebo google).

  Po přihlášení provedete rezervaci vybraného sportoviště a po potvrzení se Vám odečte částka, ve výši  která je uvedená v tabulce sportoviště. Částku můžete doplňovat průběžně.


  Členské příspěvky pro jednotlivce ve Svazu plážových sportů z.s. jsou 200 Kč ročně. Částku zašlete na účet číslo 107-4027450237/0100, jako variabilní symbol uveďte prvních 6 čísel z rodného čísla.

  Členské příspěvky pro kolektivy ve Svazu plážových sportů z.s. jsou 2000 Kč ročně. Částku zašlete na účet číslo 107-4027450237/0100, jako variabilní symbol uveďte IČO.

  Ceník aktivit

  Hřiště a půjčovné:Fotbal park:
  600 Kč/h

  250 Kč/h

  250 Kč/h

  50 Kč/h

  50 Kč/h

  50 Kč/h

  100 Kč/h

  100 Kč/h

  50 Kč/h

  Beach fotbalové hřiště (rozměry FIFA 28×36 m)

  Beach volejbalové hřiště (16×25 m) 

  Beach tréninkové hřiště 3×3 (15×10 m)

  Klec 1 vs 1 

  Teqball

  1x míč na volejbal nebo 1x míč na fotbal

  2x raketa Air Badminton

  3 míčky Air Badminton

  Pétanque koule

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  můžete využít tyto aktivity

  Soccer Cage – 3 klece pro hru 1 vs 1

  Teqball – 1 stůl pro hru 1 vs 1 nebo 2 vs 2

  Fotbalová střelnice – stěna s 4 různými otvory

  Basket fotbalový koš – možnost kopat i házet – 3 typy velikostí

  Odrazová stěna – 1 odrazová síť s 5% ztrátou po odrazu

  Pyramida – 1 ohebná rampa s basketbalovým košem

  Střelnice – 1 klec 270×183 cm s otvory na desce

  Petanque – 2 dráhy s dřevěným obrubníkem

  Členství

  Členství ve Svazu plážových sportů z.s.

  V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/079 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR Nařízení“) zapsaný spolek Svaz plážových sportů z.s., Gabinova 864/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ: 22714448, L 24709 vedená u Městského soudu v Praze provádí novou registraci svých členů tak, aby veškeré osobní údaje, jež jsou členy takto poskytnuty byly chráněny a zpracovávány v souladu s GDPR Nařízením.

   

  Veškeré potřebné informace jsou dostupné na přihlášce do zapsaných spolků Svazu plážových sportů z.s. nejpozději počínaje dnem použití GDPR Nařízení (tj. ode dne 25. května 2018) taktéž na veřejně přístupné internetové stránce beach-arena.cz/clenska-sekce.

   

  Novela zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění účinném od 31. 7. 2019 vyžaduje za účelem identifikace fyzické osoby evidované u sportovní organizace uvádění rodného čísla. Z tohoto důvodu jsme nuceni nově požadovat pro evidenci členské základny i rodné číslo sportujících dětí a mládeže ve Svazu plážových sportů z.s. V případě odmítnutí uvedení rodného čísla Vašeho dítěte nemůžeme nadále poskytovat cenově zvýhodněnou úhradu členských příspěvků.

   

  Předregistrace se provádí vyplněním nové přihlášky.

   

  Pokud subjekt v rámci předregistrace své osobní údaje neposkytne, může to mít za následek omezení práv plynoucích z členství ve spolcích Svazu plážových sportů z.s., zejména co do práva používání členských výhod.