Chci se stát členem

Vyplňte předregistraci a dokumenty ke stažení pod formulářem. V případě kolektivu, vyplňte rovnou kolektivní smlouvu.

 
   

  Pokud jste jednotlivec, vyplňte přihlášku za člena + souhlas. Pokud jste kolektiv (více členů) vyplňte kolektivní smlouvu + souhlas (připojte tabulku se jmény, příjmeními a rodnými čísly členů kolektivu).

  Podepsané dokumenty odešlete e-mailem na info@beach-arena.cz.

  Dokumenty ke stažení

  Přihláška - Člen

  Stáhnout

  Přihláška - Kolektivní smlouva

  Stáhnout

  Provozní řád

  Stáhnout

  Stanovy Svazu plážových sportů z.s.

  Stáhnout

  Využití sportoviště

  Využití sportoviště v beach-arena.cz

  Člen či kolektiv má možnost v areálu využívat tato sportoviště:

  Beach – velké hřiště (40 x 30 m) • beach – malé hřiště (25 x 16 m) • fotbalový park • teqball – 1 stůl • petanque – 2 dráhy.

   

  Zaplacením členských příspěvků získáváte kredit, který můžete využít v rezervačním systému. Zde je jednorázové přihlášení (můžete využít vlastní registraci nebo se přihlásit přes svůj profil na facebooku nebo google).

  Po přihlášení provedete rezervaci vybraného sportoviště a po potvrzení se Vám odečte kredit, ve výši  která je uvedená pod tabulkou sportoviště. Kredit je možné získávat průběžně.

   

  Členské příspěvky pro jednotlivce ve Svazu plážových sportů z.s. jsou 200 Kč ročně a získáváte 5 kreditů.
  Členské příspěvky pro kolektivy ve Svazu plážových sportů z.s. jsou 2000 Kč ročně a získáváte 20 kreditů.

  V případě zájmu o další kredity postupujte dle tabulky níže.
  10 kreditů – 1000 Kč zašlete na účet číslo 107-4027450237/0100
  50 kreditů – 4700 Kč zašlete na účet číslo 107-4027450237/0100
  100 kreditů – 9000 Kč zašlete na účet číslo 107-4027450237/0100

   

  Členství

  Členství ve Svazu plážových sportů z.s.

  V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/079 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR Nařízení“) zapsaný spolek Svaz plážových sportů z.s., Gabinova 864/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ: 22714448, L 24709 vedená u Městského soudu v Praze provádí novou registraci svých členů tak, aby veškeré osobní údaje, jež jsou členy takto poskytnuty byly chráněny a zpracovávány v souladu s GDPR Nařízením.

   

  Veškeré potřebné informace jsou dostupné na přihlášce do zapsaných spolků Svazu plážových sportů z.s. nejpozději počínaje dnem použití GDPR Nařízení (tj. ode dne 25. května 2018) taktéž na veřejně přístupné internetové stránce beach-arena.cz/clenska-sekce.

   

  Novela zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění účinném od 31. 7. 2019 vyžaduje za účelem identifikace fyzické osoby evidované u sportovní organizace uvádění rodného čísla. Z tohoto důvodu jsme nuceni nově požadovat pro evidenci členské základny i rodné číslo sportujících dětí a mládeže ve Svazu plážových sportů z.s. V případě odmítnutí uvedení rodného čísla Vašeho dítěte nemůžeme nadále poskytovat cenově zvýhodněnou úhradu členských příspěvků.

   

  Předregistrace se provádí vyplněním nové přihlášky.

   

  Pokud subjekt v rámci předregistrace své osobní údaje neposkytne, může to mít za následek omezení práv plynoucích z členství ve spolcích Svazu plážových sportů z.s., zejména co do práva používání členských výhod.